FRI LEVERANS INOM SVERIGE

Kollektion: Potensmedel

Kamagra, Viagra, Cialis och Sidenafil.

Det finns olika sorters potensmedel som självklart har samma sluteffekt men som beter sig annorlunda i verknings- och halveringstid. Här kommer vi beskriva mer om våra potensmedel som vi säljer. 

Tadalafil är en PDE5-hämmare och den aktiva substansen i läkemedlet Cialis för behandling av erektil dysfunktion. Det är det andra läkemedlet inom läkemedelsgruppen fosofodiesteras-5-hämmare. 

Tadalafil är en i vatten praktiskt taget olöslig substans. Molekylen har två kirala kol varför fyra stereoisomerer är möjliga. Det är endast den ena av dessa, R,R-formen som ingår i Cialis. Endast en kristallstruktur har påvisats. 

Vid sexuell stimulering sker en lokal frisättning av kväveoxid i den erektiva vävnaden i penis, vilket stimulerar guanylcyklasaktiviteten. Detta höjer den intracellulära koncentrationen av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) som relaxerar den glatta muskulaturen i blodkärlen. Detta leder till ökat inflöde av blod i penis och erektion. Hämmare av fosfodiesteras 5 minskar nedbrytningen av cGMP varvid svaret på frisättningen av kväveoxid förstärks. Fosfodiesterashämmare har ingen effekt vid avsaknad av sexuell stimulering.

1998 godkändes det första orala läkemedlet mot erektil dysfunktion, sildenafil, som är en selektiv hämmare av fosfodiesteras 5. Nu har ytterligare en selektiv hämmare av fosfodiesteras 5, tadalafil, godkänts.

En farmakokinetisk skillnad mellan tadalafil och sildenafil är att tadalafil har en halveringstid som är 17,5 timmar hos friska försökspersoner medan den för sildenafil är cirka fyra timmar.

0 produkter

Tyvärr finns det inga produkter i den här samlingen